PODPORA MANAŽMENTU KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ A ZABEZPEČENIA POSKYTOVANIA NEODKLADNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI POČAS PANDÉMIE OCHORENIA COVID-19

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 15. mája 2023 vyzvanie na národný projekt PODPORA MANAŽMENTU KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ A ZABEZPEČENIA POSKYTOVANIA NEODKLADNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI POČAS PANDÉMIE OCHORENIA COVID-19 s kódom vyzvania (číslo): OPEVS-PO4-SC4.1-2023-3:

PODPORA ODBORNÝCH KAPACÍT MS SR PRE ZABEZPEČENIE REFORMNÝCH OPATRENÍ, OPTIMALIZÁCIU HODNOTIACICH PROCESOV A ZVYŠOVANIE EFEKTÍVNOSTI SÚDNEHO SYSTÉMU

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 24. apríla 2023 vyzvanie na národný projekt PODPORA ODBORNÝCH KAPACÍT MS SR PRE ZABEZPEČENIE REFORMNÝCH OPATRENÍ, OPTIMALIZÁCIU HODNOTIACICH PROCESOV A ZVYŠOVANIE EFEKTÍVNOSTI SÚDNEHO SYSTÉMU s kódom vyzvania (číslo): OPEVS-PO2-SC2.1-2023-01: