PODPORA MANAŽMENTU KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ A ZABEZPEČENIA POSKYTOVANIA NEODKLADNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI POČAS PANDÉMIE OCHORENIA COVID-19

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 15. mája 2023 vyzvanie na národný projekt PODPORA MANAŽMENTU KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ A ZABEZPEČENIA POSKYTOVANIA NEODKLADNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI POČAS PANDÉMIE OCHORENIA COVID-19 s kódom vyzvania (číslo): OPEVS-PO4-SC4.1-2023-3:

PODPORA ODBORNÝCH KAPACÍT MS SR PRE ZABEZPEČENIE REFORMNÝCH OPATRENÍ, OPTIMALIZÁCIU HODNOTIACICH PROCESOV A ZVYŠOVANIE EFEKTÍVNOSTI SÚDNEHO SYSTÉMU

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 24. apríla 2023 vyzvanie na národný projekt PODPORA ODBORNÝCH KAPACÍT MS SR PRE ZABEZPEČENIE REFORMNÝCH OPATRENÍ, OPTIMALIZÁCIU HODNOTIACICH PROCESOV A ZVYŠOVANIE EFEKTÍVNOSTI SÚDNEHO SYSTÉMU s kódom vyzvania (číslo): OPEVS-PO2-SC2.1-2023-01:

NOVÉ PRÍSTUPY K REGULÁCII ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 1. augusta 2022 vyzvanie na národný projekt NOVÉ PRÍSTUPY K REGULÁCII ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÍ s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO1-SC1.1-2022-3:

OPTIMALIZÁCIA RIADIACICH A PODPORNÝCH PROCESOV

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 26. februára 2020 vyzvanie na národný projekt OPTIMALIZÁCIA RIADIACICH A PODPORNÝCH PROCESOV s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO1-SC1.1-2020-2:

BUDOVANIE A POSILNENIE ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SÚDNYCH SPOROV PROSTREDNÍCTVOM MEDIÁCIE A EFEKTÍVNEHO VYUŽÍVANIA NÁSTROJOV RESTORATÍVNEJ JUSTÍCIE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 14. februára 2020 vyzvanie na národný projekt BUDOVANIE A POSILNENIE ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SÚDNYCH SPOROV PROSTREDNÍCTVOM MEDIÁCIE A EFEKTÍVNEHO VYUŽÍVANIA NÁSTROJOV RESTORATÍVNEJ JUSTÍCIE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO2-SC2.2-2020-1:

EFEKTÍVNA SPRÁVA PRIESTOROVÝCH ÚDAJOV A SLUŽIEB (ESPUS)

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 20. decembra 2019 vyzvanie na národný projekt EFEKTÍVNA SPRÁVA PRIESTOROVÝCH ÚDAJOV A SLUŽIEB (ESPUS) s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO1-SC1.1-2019-8:

PODPORA OKRESNÝCH ÚRADOV POSKYTUJÚCICH INTEGROVANÉ PROKLIENTSKY ORIENTOVANÉ SLUŽBY V MENEJ ROZVINUTÝCH REGIÓNOCH ZA ÚČELOM ZLEPŠOVANIA PRÍSTUPU OBČANOV K VEREJNÝM SLUŽBÁM

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 28. októbra 2019 vyzvanie na národný projekt PODPORA OKRESNÝCH ÚRADOV POSKYTUJÚCICH INTEGROVANÉ PROKLIENTSKY ORIENTOVANÉ SLUŽBY V MENEJ ROZVINUTÝCH REGIÓNOCH ZA ÚČELOM ZLEPŠOVANIA PRÍSTUPU OBČANOV K VEREJNÝM SLUŽBÁM s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO1-SC1.1-1.2-2019-5: