NOVÉ PRÍSTUPY K REGULÁCII ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 1. augusta 2022 vyzvanie na národný projekt NOVÉ PRÍSTUPY K REGULÁCII ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÍ s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO1-SC1.1-2022-3:

Dokumenty na stiahnutie