Kontakty

Sekcia európskych programov MV SR
Odbor operačného programu
Efektívna verejná správa

Panenská 21, 812 82 Bratislava


Otváracie hodiny podateľne:

Pondelok – Piatok (pracovné dni)
8:00 – 15:00

Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky

Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Generálna riaditeľka sekcie európskych programov
Ing. Lucia Zemanová
+421 2 509 45 000
sekretariat.sep@minv.sk
Riaditeľ odboru OP EVS
Ing. Branislav Horák
+421 2 509 45 030
sekretariat.opevs@minv.sk
Manažér pre informovanie a komunikáciu
Ing. Dávid Bodnár
+421 2 509 45 014
komunikacia.opevs@minv.sk