Kontakty

Sekcia európskych programov MV SR
Odbor operačného programu
Efektívna verejná správa

Panenská 21, 812 82 Bratislava


Otváracie hodiny podateľne:

Pondelok – Piatok (pracovné dni)
8:00 – 15:00

Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky

Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Generálna riaditeľka sekcie európskych programov
JUDr. Adela Danišková
+421 2 509 45 001
sekretariat.sep@minv.sk
Riaditeľ odboru OP EVS
Mgr. Samuel Arbe
+421 2 509 45 031
sekretariat.opevs@minv.sk
Vedúci oddelenia programovania a metodiky
JUDr. Matúš Dubovský
+421 2 509 45 037
metodika.opevs@minv.sk
Vedúci oddelenia finančného riadenia
Mgr. Slavomír Gajarský
+421 2 509 45 048
financie.opevs@minv.sk
Vedúca oddelenia kontroly na mieste
Ing. Gabriela Tomíková
+421 2 509 45 005
kontrola.opevs@minv.sk
Vedúca oddelenia monitorovania a hodnotenia
Mgr. Martina Polčíková
+421 2 509 45 044
monitorovanie.opevs@minv.sk
Vedúci oddelenia implementácie projektov
Mgr. Michal Cenker, MSc., PhD.
+421 2 509 45 038
projekty.opevs@minv.sk
Manažér pre informovanie a komunikáciu
Ing. Dávid Bodnár
+421 2 509 45 014
komunikacia.opevs@minv.sk