ZVYŠOVANIE EFEKTÍVNOSTI RIADENIA VEREJNÝCH POLITÍK V OBLASTI KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 13. októbra 2022 vyzvanie na národný projekt ZVYŠOVANIE EFEKTÍVNOSTI RIADENIA VEREJNÝCH POLITÍK V OBLASTI KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO1-SC1.1-2022-6:

 

Dokumenty na stiahnutie