Spomedzi piatich predložených reformných zámerov boli schválené štyri.

Spomedzi štyroch  prerokovaných reformných zámerov boli všetky štyri  schválené.

Obidva predložené reformné zámery boli schválené.

Spomedzi šiestich predložených reformných zámerov boli schválené tri.

Predložený reformný zámer bol schválený

Predložený reformný zámer bol schválený

Spomedzi siedmich prerokovaných reformných zámerov bolo šesť schválených a jeden vrátený predkladateľovi na prepracovanie.

Všetkých sedem prerokovaných zámerov komisia schválila.

Spomedzi siedmich prerokovaných reformných zámerov bolo šesť schválených a jeden vrátený predkladateľovi na prepracovanie.

Spomedzi šiestich prerokovaných reformných zámerov bolo päť schválených a jeden vrátený predkladateľovi na prepracovanie.

Spomedzi štrnástich prerokovaných reformných zámerov bolo 12 schválených, jeden bol vrátený predkladateľom na prepracovanie a jeden bol zamietnutý.

Všetkých päť prerokovaných zámerov komisia schválila.

Všetkých deväť prerokovaných zámerov komisia schválila.

Všetky tri prerokované zámery komisia schválila.

Všetkých päť prerokovaných zámerov komisia schválila.

Spomedzi siedmich prerokovaných reformných zámerov bolo päť schválených a dva boli vrátené predkladateľom na prepracovanie.