EFEKTÍVNA SPRÁVA PRIESTOROVÝCH ÚDAJOV A SLUŽIEB (ESPUS)

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 20. decembra 2019 vyzvanie na národný projekt EFEKTÍVNA SPRÁVA PRIESTOROVÝCH ÚDAJOV A SLUŽIEB (ESPUS) s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO1-SC1.1-2019-8:

Dokumenty na stiahnutie