OPTIMALIZÁCIA RIADIACICH A PODPORNÝCH PROCESOV

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 26. februára 2020 vyzvanie na národný projekt OPTIMALIZÁCIA RIADIACICH A PODPORNÝCH PROCESOV s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO1-SC1.1-2020-2:

Dokumenty na stiahnutie