IMPLEMENTÁCIA OPATRENÍ NA PODPORU REFORMY ŠTRUKTÚRY A OPTIMALIZÁCIE PROCESOV V RODINNOPRÁVNEJ AGENDE

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 12. augusta 2022 vyzvanie na národný projekt IMPLEMENTÁCIA OPATRENÍ NA PODPORU REFORMY ŠTRUKTÚRY A OPTIMALIZÁCIE PROCESOV V RODINNOPRÁVNEJ AGENDE s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO2-SC2.1-2022-4:

Dokumenty na stiahnutie