PODPORA INŠTITUCIONÁLNYCH KAPACÍT VEREJNEJ SPRÁVY AKO NÁSTROJ NA ELIMINÁCIU PANDÉMIE OCHORENIA COVID-19

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 10. septembra 2021 vyzvanie na národný projekt PODPORA INŠTITUCIONÁLNYCH KAPACÍT VEREJNEJ SPRÁVY AKO NÁSTROJ NA ELIMINÁCIU PANDÉMIE OCHORENIA COVID-19 s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO4-SC4.1-2021-3:

Dokumenty na stiahnutie