VYZVANIE NA PROJEKT TECHNICKEJ POMOCI NA PODPORU IMPLEMENTÁCIE OP EVS PROSTREDNÍCTVOM PRIMERANÉHO MZDOVÉHO ZABEZPEČENIA OPRÁVNENÝCH ZAMESTNANCOV II

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 06. júna 2023 vyzvanie na projekt technickej pomoci s názvom VYZVANIE NA PROJEKT TECHNICKEJ POMOCI NA PODPORU IMPLEMENTÁCIE OP EVS PROSTREDNÍCTVOM  PRIMERANÉHO MZDOVÉHO ZABEZPEČENIA OPRÁVNENÝCH ZAMESTNANCOV II s kódom vyzvania (číslo): OPEVS-PO3-SC3.1-2023-2.  

VYZVANIE NA PROJEKT TECHNICKEJ POMOCI NA PODPORU IMPLEMENTÁCIE OP EVS PROSTREDNÍCTVOM PRIMERANÉHO MZDOVÉHO ZABEZPEČENIA OPRÁVNENÝCH ZAMESTNANCOV

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 29. marca 2020 vyzvanie na projekt technickej pomoci s názvom VYZVANIE NA PROJEKT TECHNICKEJ POMOCI NA PODPORU IMPLEMENTÁCIE OP EVS PROSTREDNÍCTVOM  PRIMERANÉHO MZDOVÉHO ZABEZPEČENIA OPRÁVNENÝCH ZAMESTNANCOV s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO3-SC3.1-2020-4.    

Vyzvanie na projekt technickej pomoci č. 2/2018

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 5. júna 2018 Vyzvanie na projekt technickej pomoci č. 2/2018 s kódom OPEVS-PO3-SC3.1-3.2-2018-4.