Vyzvanie na projekt technickej pomoci č. 2/2018

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 5. júna 2018 Vyzvanie na projekt technickej pomoci č. 2/2018 s kódom OPEVS-PO3-SC3.1-3.2-2018-4.