BUDOVANIE NÁSTROJOV PRE POSKYTOVANIE KVALITNEJŠEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 24. júna 2022 vyzvanie na národný projekt BUDOVANIE NÁSTROJOV PRE POSKYTOVANIE KVALITNEJŠEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO1-SC1.1-2022-2:

Dokumenty na stiahnutie