Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) pomáha Regulačnému úradu zvyšovať odbornú úroveň zamestnancov a modernizovať poskytovanie verejných služieb

5. augusta 2019

Hoci primárne je získanie a prehlbovanie vzdelania záujmom i povinnosťou štátneho zamestnanca, úlohou zamestnávateľa je okrem iného aj starať sa o vzdelávanie svojich ľudských zdrojov, či už formou prehlbovania alebo zvyšovania kvalifikácie. Vzdelávanie zamestnancov je druh starostlivosti zamestnávateľa o zamestnancov, ktorý v konečnom dôsledku prináša úžitok zamestnancovi aj zamestnávateľovi. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových … Čítať ďalej

Rozpočet
OP EVS

335,4 € miliónov