Banner pre Monitorovací výbor pre OP EVS
Zdroj: MV SR

Monitorovací výbor pre Operačný program Efektívna verejná správa mal svoje 15. zasadnutie

16. apríla 2019

Dňa 20. marca 2019 sa uskutočnilo 15. zasadnutie Monitorovacieho výboru Operačného programu Efektívna verejná správa, ktoré bolo zároveň prvým v tomto roku. Na zasadnutí sa okrem členov Monitorovacieho výboru zúčastnili aj zástupcovia Európskej komisie ako aj prijímatelia jednotlivých národných projektov, ktorí prezentovali informácie o plánovanej implementácii jednotlivých národných projektov v roku 2019. Zároveň bolo na zasadnutí výboru … Čítať ďalej

Rozpočet
OP EVS

335,4 € miliónov