OPTIMALIZÁCIA PROCESOV A POSILNENIE TRANSPARENTNOSTI NAJVYŠŠIEHO SÚDU SR

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 1. júla 2021 vyzvanie na národný projekt OPTIMALIZÁCIA PROCESOV A POSILNENIE TRANSPARENTNOSTI NAJVYŠŠIEHO SÚDU SR  s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO2-SC2.1-2.2-2021-1:

Dokumenty na stiahnutie