ZVYŠOVANIE EFEKTÍVNOSTI V OBLASTI VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA SLOVENSKU

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 6. marca 2020 vyzvanie na národný projekt ZVYŠOVANIE EFEKTÍVNOSTI V OBLASTI VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA SLOVENSKU s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO1-SC1.3-2020-3:

 

Dokumenty na stiahnutie