ZEFEKTÍVNENIE POSTUPOV ŠTÁTNEHO DOZORU A INTEGROVANEJ PREVENCIE V STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 29. novembra 2019 vyzvanie na národný projekt ZEFEKTÍVNENIE POSTUPOV ŠTÁTNEHO DOZORU A INTEGROVANEJ PREVENCIE V STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO1-SC1.1-2019-6:

Dokumenty na stiahnutie