Príprava kvalitných súdnych kapacít prostredníctvom podpory špecializácie súdnych úradníkov v súlade s reformou súdneho systému

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 21. septembra 2021 dopytovo-orientovanú výzvu s názvom Príprava kvalitných súdnych kapacít prostredníctvom podpory špecializácie súdnych úradníkov v súlade s reformou súdneho systému, kód výzvy je OP EVS DOP-PO2-SC2.1-2021-1:

Inteligentný a lepší samosprávny kraj

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 15. 5. 2019 dopytovo-orientovanú výzvu zameranú na inteligentný a lepší samosprávny kraj. Oprávnenými žiadateľmi sú samosprávne kraje (VÚC). Kód výzvy je OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2019-1. Materiály a informácie z pracovného stretnutia RO pre OP EVS a zástupcov VÚC, ktoré sa uskutočnilo 16.05.2019 v Banskej Bystrici.  

OBČIANSKA INFORMOVANOSŤ A PARTICIPÁCIA – celé územie SR

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 12. 5. 2017 dopytovo-orientovanú výzvu zameranú na občiansku informovanosť a participáciu. Oprávneným územím je celá SR. Kód výzvy je OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-4.

OBČIANSKA INFORMOVANOSŤ A PARTICIPÁCIA – rozvinutejší región SR

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 12. 5. 2017 dopytovo-orientovanú výzvu zameranú na občiansku informovanosť a participáciu. Oprávneným územím je rozvinutejší región SR. Kód výzvy je SC OP EVS DOP1-PO1-SC1.1-2017-6.

OBČIANSKA INFORMOVANOSŤ A PARTICIPÁCIA – menej rozvinutý región SR – II. hodnotiace kolo

  Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 12. 5. 2017 dopytovo-orientovanú výzvu zameranú na občiansku informovanosť a participáciu. Oprávneným územím je menej rozvinutý región SR. Kód výzvy je OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5. Informácia k dokladaniu požadovaných dokumentov podľa ITMS2014+ V súvislosti s vydanými Usmerneniami č. 2 a 3 k Výzve OBČIANSKA … Čítať ďalej

TVORBA LEPŠEJ VEREJNEJ POLITIKY – celé územie SR

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 12. 5. 2017 dopytovo-orientovanú výzvu zameranú na tvorbu lepšej verejnej politiky. Oprávneným územím je celá SR. Kód výzvy je OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-1.

TVORBA LEPŠEJ VEREJNEJ POLITIKY – rozvinutejší región SR

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 12. 5. 2017 dopytovo-orientovanú výzvu zameranú na tvorbu lepšej verejnej politiky. Oprávneným územím je rozvinutejší región SR. Kód výzvy je OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-3.

TVORBA LEPŠEJ VEREJNEJ POLITIKY – menej rozvinutý región SR – II. hodnotiace kolo

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 12. 5. 2017 dopytovo-orientovanú výzvu zameranú na tvorbu lepšej verejnej politiky. Oprávneným územím je menej rozvinutý región SR. Kód výzvy je OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2. Informácia dokladaniu požadovaných dokumentov podľa ITMS2014+ V súvislosti s vydanými Usmerneniami č. 2 a 3 k Výzve TVORBA LEPŠEJ … Čítať ďalej