Inteligentný a lepší samosprávny kraj

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 15. 5. 2019 dopytovo-orientovanú výzvu zameranú na inteligentný a lepší samosprávny kraj. Oprávnenými žiadateľmi sú samosprávne kraje (VÚC). Kód výzvy je OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2019-1. Materiály a informácie z pracovného stretnutia RO pre OP EVS a zástupcov VÚC, ktoré sa uskutočnilo 16.05.2019 v Banskej Bystrici.