PODPORA MANAŽMENTU KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ A ZABEZPEČENIA POSKYTOVANIA NEODKLADNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI POČAS PANDÉMIE OCHORENIA COVID-19

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 15. mája 2023 vyzvanie na národný projekt PODPORA MANAŽMENTU KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ A ZABEZPEČENIA POSKYTOVANIA NEODKLADNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI POČAS PANDÉMIE OCHORENIA COVID-19 s kódom vyzvania (číslo): OPEVS-PO4-SC4.1-2023-3:

Dokumenty na stiahnutie