Desiate zasadnutie hodnotiacej komisie

Spomedzi siedmich prerokovaných reformných zámerov bolo šesť schválených a jeden vrátený predkladateľovi na prepracovanie.

Ôsme zasadnutie hodnotiacej komisie

Spomedzi siedmich prerokovaných reformných zámerov bolo šesť schválených a jeden vrátený predkladateľovi na prepracovanie.

Siedme zasadnutie hodnotiacej komisie

Spomedzi šiestich prerokovaných reformných zámerov bolo päť schválených a jeden vrátený predkladateľovi na prepracovanie.

Šieste zasadnutie hodnotiacej komisie

Spomedzi štrnástich prerokovaných reformných zámerov bolo 12 schválených, jeden bol vrátený predkladateľom na prepracovanie a jeden bol zamietnutý.

Prvé zasadnutie hodnotiacej komisie

Spomedzi siedmich prerokovaných reformných zámerov bolo päť schválených a dva boli vrátené predkladateľom na prepracovanie.