Zoznam zámerov NP OP EVS

Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa v súlade s platným Systémom riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014-2020 zverejňuje aktualizovaný zoznam národných projektov vytvorený na základe schválených zámerov národných projektov a zároveň zoznam vrátených a zamietnutých zámerov národných projektov.

Na základe rozhodnutia riadiaceho orgánu je zoznam národných projektov vytvorený na základe schválených zámerov národných projektov členený na dve časti. Prvá časť obsahuje prioritné národné projekty navrhnuté na realizáciu v rámci OP. Druhá časť obsahuje zoznam národných projektov, ktoré sú plánované na realizáciu v prípade, ak z objektívnych dôvodov nebude možné alebo vhodné realizovať národné projekty v prvej časti zoznamu (tzv. zásobník národných projektov).

Zoznam národných projektov aktualizovaný ku dňu 12. júla 2023

Zásobník národných projektov aktualizovaný ku dňu 12. júla 2023

Zoznam neschválených zámerov národných projektov ku dňu 17. februára 2022

Per rollam hlasovanie MV OP EVS – 26. septembra 2022

Per rollam hlasovanie MV OP EVS – 14. júla 2022

Per rollam hlasovanie MV OP EVS – 15. marca 2022

Per rollam hlasovanie MV OP EVS – 17. februára 2022

Per rollam hlasovanie MV OP EVS – 6. decembra 2021

20. zasadnutie MV OP EVS – 30. septembra 2021

Per rollam hlasovanie MV OP EVS – 13. augusta 2021

Per rollam hlasovanie MV OP EVS – 8. júla 2021

Per rollam hlasovanie MV OP EVS – 31. marec 2021

17. zasadnutie MV OP EVS – 12. septembra 2019

16. zasadnutie MV OP EVS – 28. mája 2019

15. zasadnutie MV OP EVS – 20. marca 2019

14. zasadnutie MV OP EVS – 27. novembra 2018

Per rollam hlasovanie MV OP EVS – 6. novembra 2018

13. zasadnutie MV OP EVS – 26. septembra 2018

1. mimoriadne zasadnutie – 28. júna 2018

12. zasadnutie MV OP EVS – 24.mája 2018

11. zasadnutie MV OP EVS – 15. marca 2018

10. zasadnutie MV OP EVS – 19. decembra 2017

9. zasadnutie MV OP EVS – 7. septembra 2017

7. zasadnutie MV OP EVS – 16. marca 2017

Per rollam hlasovanie MV OP EVS – 22. decembra 2016

6. zasadnutie MV OP EVS – 21. októbra 2016

4. zasadnutie MV OP EVS – 20. novembra 2015

3. zasadnutie MV OP EVS – 24. septembra 2015

2. zasadnutie MV OP EVS – 21. mája 2015

Dokumenty na stiahnutie