Zoznam zámerov NP OP EVS

Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa v súlade s platným Systémom riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014-2020 zverejňuje aktualizovaný zoznam schválených, neschválených, vrátených a zamietnutých zámerov národných projektov.

Zoznam schválených zámerov NP ku dňu 13. augusta 2021

Zoznam neschválených zámerov NP ku dňu 13. augusta 2021

Per rollam hlasovanie MV OP EVS – 13. augusta 2021

Per rollam hlasovanie MV OP EVS – 8. júla 2021

Per rollam hlasovanie MV OP EVS – 31. marec 2021

17. zasadnutie MV OP EVS – 12. septembra 2019

16. zasadnutie MV OP EVS – 28. mája 2019

15. zasadnutie MV OP EVS – 20. marca 2019

14. zasadnutie MV OP EVS – 27. novembra 2018

Per rollam hlasovanie MV OP EVS – 6. novembra 2018

13. zasadnutie MV OP EVS – 26. septembra 2018

1. mimoriadne zasadnutie – 28. júna 2018

12. zasadnutie MV OP EVS – 24.mája 2018

11. zasadnutie MV OP EVS – 15. marca 2018

10. zasadnutie MV OP EVS – 19. decembra 2017

9. zasadnutie MV OP EVS – 7. septembra 2017

7. zasadnutie MV OP EVS – 16. marca 2017

Per rollam hlasovanie MV OP EVS – 22. decembra 2016

6. zasadnutie MV OP EVS – 21. októbra 2016

4. zasadnutie MV OP EVS – 20. novembra 2015

3. zasadnutie MV OP EVS – 24. septembra 2015

2. zasadnutie MV OP EVS – 21. mája 2015

Dokumenty na stiahnutie