Seminár na tému Budovanie kapacít a zvyšovanie efektívnosti verejnej správy na Slovensku
Zdroj: MV SR

S expertmi OECD o dôležitosti kvalitných elektronických služieb pre občanov a podnikateľskú sféru

Workshop na tému elektronickej verejnej správy sa ako súčasť národného projektu Budovanie kapacít a zvyšovanie efektívnosti verejnej správy konal  27. a 28. apríla 2015 v Bratislave pod záštitou Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Ministerstva vnútra SR. Experti OECD pripravujú v spolupráci so slovenským ústrednými orgánmi štátnej správy Public Governance Review, t.j. správu o … Čítať ďalej

Seminár na tému Zlepšenie vládnej schopnosti riadiť a viesť rozvoj  a implementáciu politiky
Zdroj: MV SR

Experti OECD pomáhajú s budovaním efektívnej verejnej správy na Slovensku, konal sa prvý seminár

V dňoch 9. a 10. apríla sa konal v Bratislave prvý z piatich plánovaných seminárov odborníkov OECD s predstaviteľmi štátnej správy na tému Zlepšenie vládnej schopnosti riadiť a viesť rozvoj  a implementáciu politiky. Interaktívne semináre so zástupcami verejnej správy sú súčasťou projektu Budovanie kapacít a zlepšenie efektivity verejnej správy Ministerstva vnútra SR s OECD. Spolupráca s OECD stavia na zhodnotení aktuálneho stavu verejnej správy … Čítať ďalej

Zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OP EVS
Zdroj: MV SR

Čerpanie eurofondov na efektívnu verejnú správu bude kontrolovať 25 zástupcov štátu, samosprávy aj tretieho sektora

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán operačného programu Efektívna verejná správa zriadil monitorovací výbor. Jeho úlohou je dohliadať na čerpanie financií z európskych a štrukturálnych fondov pri skvalitňovaní verejnej správy. Na dnešnom ustanovujúcom zasadnutí monitorovací výbor schválil aj kritériá, podľa ktorých bude prebiehať výber podporených projektov. Minister vnútra Robert Kaliňák ako predseda monitorovacieho výboru ocenil podporu Európskej … Čítať ďalej

Zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OP EVS
Zdroj: MV SR

Monitorovací výbor pre OP EVS má za sebou úvodné zasadnutie

Dňa 24.2.2015 sa konalo prvé zasadnutie monitorovacieho výboru pre Operačný program Efektívna verejná správa, ktorého sa zúčastnili okrem jeho členov a pozorovateľov aj zástupcovia Európskej komisie. Rokovanie otvoril jeho predseda minister vnútra SR Robert Kaliňák. Na rokovaní boli schválené základné dokumenty potrebné pre fungovanie výboru, ako štatút a rokovací poriadok. Výbor tiež schválil kritériá pre výber … Čítať ďalej

Grafické zobrazenie dokumentu operačného programu Efektívna verejná správa
Zdroj: MV SR

Európska komisia schválila Slovensku operačný program pre verejnú správu

Schválený program Európskeho sociálneho fondu má zefektívniť verejnú správu na Slovensku. Prináša možnosti investovať  335 miliónov eur do podpory inštitucionálnej kapacity, efektívneho  súdneho systému a tiež do zvýšenia vymáhateľnosti práva. Operačný program Efektívna verejná správa bude čerpať prostriedky z Európskeho sociálneho fondu v období  2014-2020. Podporené projekty budú zamerané na zníženie regulačnej a administratívnej záťaže, podporu vysokej úrovne … Čítať ďalej

Dohoda o spolupráci medzi Ministerstvom vnútra SR a OECD
Zdroj: MV SR

Slovenské úrady pomôžu zreformovať experti z OECD

Slovensko v stredu 5. novembra 2014  navštívil šéf OECD /Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj/  Angel Gurría, aby potvrdil Dohodu o spolupráci medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a OECD. Vyplýva z nej, že experti OECD pomôžu Ministerstvu vnútra SR pri príprave veľkej reformy verejnej správy. Našich odborníkov podporia pri zefektívňovaní a sprehľadňovaní slovenských úradov vďaka skúsenostiam z podobných reforiem vo … Čítať ďalej