Monitorovací výbor pre OP EVS má za sebou úvodné zasadnutie

Zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OP EVS
Zdroj: MV SR

Dňa 24.2.2015 sa konalo prvé zasadnutie monitorovacieho výboru pre Operačný program Efektívna verejná správa, ktorého sa zúčastnili okrem jeho členov a pozorovateľov aj zástupcovia Európskej komisie. Rokovanie otvoril jeho predseda minister vnútra SR Robert Kaliňák. Na rokovaní boli schválené základné dokumenty potrebné pre fungovanie výboru, ako štatút a rokovací poriadok. Výbor tiež schválil kritériá pre výber projektov.

 

 

Zdroj: MV SR