Zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OP EVS
Zdroj: MV SR

Monitorovací výbor pre OP EVS má za sebou úvodné zasadnutie

Dňa 24.2.2015 sa konalo prvé zasadnutie monitorovacieho výboru pre Operačný program Efektívna verejná správa, ktorého sa zúčastnili okrem jeho členov a pozorovateľov aj zástupcovia Európskej komisie. Rokovanie otvoril jeho predseda minister vnútra SR Robert Kaliňák. Na rokovaní boli schválené základné dokumenty potrebné pre fungovanie výboru, ako štatút a rokovací poriadok. Výbor tiež schválil kritériá pre výber … Čítať ďalej

Grafické zobrazenie dokumentu operačného programu Efektívna verejná správa
Zdroj: MV SR

Európska komisia schválila Slovensku operačný program pre verejnú správu

Schválený program Európskeho sociálneho fondu má zefektívniť verejnú správu na Slovensku. Prináša možnosti investovať  335 miliónov eur do podpory inštitucionálnej kapacity, efektívneho  súdneho systému a tiež do zvýšenia vymáhateľnosti práva. Operačný program Efektívna verejná správa bude čerpať prostriedky z Európskeho sociálneho fondu v období  2014-2020. Podporené projekty budú zamerané na zníženie regulačnej a administratívnej záťaže, podporu vysokej úrovne … Čítať ďalej

Dohoda o spolupráci medzi Ministerstvom vnútra SR a OECD
Zdroj: MV SR

Slovenské úrady pomôžu zreformovať experti z OECD

Slovensko v stredu 5. novembra 2014  navštívil šéf OECD /Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj/  Angel Gurría, aby potvrdil Dohodu o spolupráci medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a OECD. Vyplýva z nej, že experti OECD pomôžu Ministerstvu vnútra SR pri príprave veľkej reformy verejnej správy. Našich odborníkov podporia pri zefektívňovaní a sprehľadňovaní slovenských úradov vďaka skúsenostiam z podobných reforiem vo … Čítať ďalej