Pripravujeme 3. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OP EVS

Banner pre Monitorovací výbor pre OP EVS
Zdroj: MV SR

Pracovný tím sekcie európskych programov Ministerstva vnútra SR pripravuje tretie zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Efektívna verejná správa, ktoré sa uskutoční 24. septembra 2015 v Bratislave. Monitorovaciemu výboru predložíme na schválenie zámery národných projektov, ktoré môžu žiadatelia zaslať riadiacemu orgánu pre operačný program Efektívna verejná správa mailom na opevs@minv.sk do 17. augusta 2015.

Vzor zámeru národného projektu je dostupný tu.