VYZVANIE NA PROJEKT TECHNICKEJ POMOCI NA PODPORU IMPLEMENTÁCIE OP EVS PROSTREDNÍCTVOM PRIMERANÉHO MZDOVÉHO ZABEZPEČENIA OPRÁVNENÝCH ZAMESTNANCOV II

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 06. júna 2023 vyzvanie na projekt technickej pomoci s názvom Vyzvanie na projekt technickej pomoci na podporu implementácie OP EVS prostredníctvom  primeraného mzdového zabezpečenia oprávnených zamestnancov II s kódom vyzvania (číslo): OPEVS-PO3-SC3.1-2023-2.