Mzdové výdavky zamestnancov riadiaceho orgánu pre operačný program Efektívna verejná správa

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 11. 3. 2016 Vyzvanie na projekt technickej pomoci č. 1/2016 s kódom OPEVS-PO3-SC31-2016-1 – Mzdové výdavky zamestnancov riadiaceho orgánu pre operačný program Efektívna verejná správa

 

Dokumenty na stiahnutie