VYZVANIE NA PROJEKT TECHNICKEJ POMOCI NA PODPORU IMPLEMENTÁCIE OP EVS PROSTREDNÍCTVOM PRIMERANÉHO MZDOVÉHO ZABEZPEČENIA OPRÁVNENÝCH ZAMESTNANCOV II

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 06. júna 2023 vyzvanie na projekt technickej pomoci s názvom VYZVANIE NA PROJEKT TECHNICKEJ POMOCI NA PODPORU IMPLEMENTÁCIE OP EVS PROSTREDNÍCTVOM  PRIMERANÉHO MZDOVÉHO ZABEZPEČENIA OPRÁVNENÝCH ZAMESTNANCOV II s kódom vyzvania (číslo): OPEVS-PO3-SC3.1-2023-2.

 

Dokumenty na stiahnutie