TVORBA LEPŠEJ VEREJNEJ POLITIKY – rozvinutejší región SR

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 12. 5. 2017 dopytovo-orientovanú výzvu zameranú na tvorbu lepšej verejnej politiky. Oprávneným územím je rozvinutejší región SR.

Kód výzvy je OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-3.

Dokumenty na stiahnutie