Hlasovanie Per rollam

Predložený reformný zámer bol schválený

Dokumenty na stiahnutie