VYZVANIE NA NÁRODNÝ PROJEKT – ZVYŠOVANIE EFEKTÍVNOSTI V OBLASTI VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA SLOVENSKU

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 6. marca 2020 vyzvanie na národný projekt ZVYŠOVANIE EFEKTÍVNOSTI V OBLASTI VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA SLOVENSKU s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO1-SC1.3-2020-3.