VYZVANIE NA NÁRODNÝ PROJEKT – ZEFEKTÍVNENIE POSTUPOV ŠTÁTNEHO DOZORU A INTEGROVANEJ PREVENCIE V STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 29. novembra 2019 vyzvanie na národný projekt ZEFEKTÍVNENIE POSTUPOV ŠTÁTNEHO DOZORU A INTEGROVANEJ PREVENCIE V STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO1-SC1.1-2019-6.