Vyzvanie na národný projekt – OPTIMALIZÁCIA PROCESOV NÁRODNÉHO INŠPEKTORÁTU PRÁCE

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 31. októbra 2018 vyzvanie na národný projekt OPTIMALIZÁCIA PROCESOV NÁRODNÉHO INŠPEKTORÁTU PRÁCE s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO1-SC1.1-2018-12.