OPTIMALIZÁCIA PROCESOV NÁRODNÉHO INŠPEKTORÁTU PRÁCE

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 31. októbra 2018 vyzvanie na národný projekt OPTIMALIZÁCIA PROCESOV NÁRODNÉHO INŠPEKTORÁTU PRÁCE s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO1-SC1.1-2018-12:

Dokumenty na stiahnutie