Vyzvanie na národný projekt BUDOVANIE NÁSTROJOV PRE POSKYTOVANIE KVALITNEJŠEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 24. júna 2022 vyzvanie na národný projekt BUDOVANIE NÁSTROJOV PRE POSKYTOVANIE KVALITNEJŠEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO1-SC1.1-2022-2.