Vyhlásenie vyzvania na národný projekt Zavedenie spoločného systému hodnotenia kvality (model CAF)

Banner s nápisom Aktuálne vyzvania/výzvy
Zdroj: MV SR

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 04.07.2017 vyzvanie na národný projekt ZAVEDENIE SPOLOČNÉHO SYSTÉMU HODNOTENIA KVALITY (MODEL CAF) s kódom vyzvania OPEVS-PO2-SC2.1-2017-11.