ZAVEDENIE SPOLOČNÉHO SYSTÉMU HODNOTENIA KVALITY (MODEL CAF)

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 04. júla 2017 vyzvanie na národný projekt ZAVEDENIE SPOLOČNÉHO SYSTÉMU HODNOTENIA KVALITY (MODEL CAF) s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO2-SC2.1-2017-11:

 

Dokumenty na stiahnutie