ZLEPŠENIE VEREJNÝCH POLITÍK V OBLASTI DOPRAVY, INOVAČNEJ KAPACITY V DOPRAVE A PODPORA PARTNERSTVA V ZAVÁDZANÍ INTELIGENTNEJ MOBILITY 

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 20. decembra 2018 vyzvanie na národný projekt ZLEPŠENIE VEREJNÝCH POLITÍK V OBLASTI DOPRAVY, INOVAČNEJ KAPACITY V DOPRAVE A PODPORA PARTNERSTVA V ZAVÁDZANÍ INTELIGENTNEJ MOBILITY s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO1-SC1.1-2018-15:

Dokumenty na stiahnutie