ZLEPŠENIE DIGITÁLNYCH SLUŽIEB VO VEREJNEJ SPRÁVE PROSTREDNÍCTVOM BEHAVIORÁLNYCH INOVÁCIÍ

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 27. septembra 2018 vyzvanie na národný projekt ZLEPŠENIE DIGITÁLNYCH SLUŽIEB VO VEREJNEJ SPRÁVE PROSTREDNÍCTVOM BEHAVIORÁLNYCH INOVÁCIÍ s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO1-SC1.1-2018-10:

Dokumenty na stiahnutie