87. RZ ÚV SR – Budovanie implementačnej štruktúry pre implementáciu Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

Predložený reformný zámer bol schválený

Dokumenty na stiahnutie