79. RZ MZVEZ SR – Zefektívnenie procesov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a ich modernizácia IKT prostriedkami

Dokumenty na stiahnutie