31.RZ-SVS-Podpora medzinárodnej spolupráce zameranej na posilnenie výmeny skúseností a príkladov dobrej praxe medzi krajinami EÚ a OECD v oblasti reformy verejnej správy

Dokumenty na stiahnutie