23.RZ-ÚPVII-Vybudovanie intervenčnej logiky strategického plánovania v ústredných orgánoch štátnej správy

Dokumenty na stiahnutie