Ako postupovať pri preukazovaní predchádzajúcej mzdovej politiky pre účely nastavenia mzdovej politiky pre zamestnancov podieľajúcich sa na realizácii projektu?

Odporúčame postupovať v zmysle prílohy č. 1 „Mzdová politika“ a vyplniť jej relevantnú časť (časť 1a resp. 1b) v súlade s definovanými inštrukciami.

Pomohla Vám táto odpoveď? Áno / Nie