Vyzvanie na národný projekt ZVÝŠENIE ODOLNOSTI SLOVENSKA VOČI HYBRIDNÝM HROZBÁM POMOCOU POSILNENIA KAPACÍT VEREJNEJ SPRÁVY

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 28. apríla 2022 vyzvanie na národný projekt ZVÝŠENIE ODOLNOSTI SLOVENSKA VOČI HYBRIDNÝM HROZBÁM POMOCOU POSILNENIA KAPACÍT VEREJNEJ SPRÁVY s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO1-SC1.1-1.2-2022-1.