Vyzvanie na národný projekt – ZAVÁDZANIE A PODPORA MANAŽÉRSTVA KVALITY V ORGANIZÁCIÁCH VEREJNEJ SPRÁVY

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 21. augusta 2018 vyzvanie na národný projekt ZAVÁDZANIE A PODPORA MANAŽÉRSTVA KVALITY V ORGANIZÁCIÁCH VEREJNEJ SPRÁVY s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO1-SC1.1-2018-8.