Vyzvanie na národný projekt – VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV REZORTU SPRAVODLIVOSTI A ZÍSKANIE ODBORNÝCH ZNALOSTÍ

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 05. júna 2018 vyzvanie na národný projekt: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV REZORTU SPRAVODLIVOSTI A ZÍSKANIE ODBORNÝCH ZNALOSTÍ s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO2-SC2.1-2018-5.