Vyzvanie na národný projekt – PODPORA TRANSFORMAČNÉHO PROCESU OKRESNÝCH ÚRADOV PRI POSKYTOVANÍ PROKLIENTSKY ORIENTOVANÝCH SLUŽIEB KLIENTSKYCH PRACOVÍSK

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 8. novembra 2018 vyzvanie na národný projekt PODPORA TRANSFORMAČNÉHO PROCESU OKRESNÝCH ÚRADOV PRI POSKYTOVANÍ PROKLIENTSKY ORIENTOVANÝCH SLUŽIEB KLIENTSKYCH PRACOVÍSK s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO1-SC1.1-2018-13.