Vyzvanie na národný projekt – OPTIMALIZÁCIA PROCESOV VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 4. decembra 2018 vyzvanie na národný projekt OPTIMALIZÁCIA PROCESOV VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO1-SC1.1-2018-14.