VYZVANIE NA NÁRODNÝ PROJEKT – METODICKO-HODNOTIACA JEDNOTKA A EXPERTNÁ PLATFORMA PRE PODPORU ROZVOJA INTELIGENTNÝCH MIEST A REGIÓNOV

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 20. decembra 2019 vyzvanie na národný projekt METODICKO-HODNOTIACA JEDNOTKA A EXPERTNÁ PLATFORMA PRE PODPORU ROZVOJA INTELIGENTNÝCH MIEST A REGIÓNOV s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO1-SC1.1-2019-7.