VYZVANIE NA NÁRODNÝ PROJEKT – KVALITNEJŠIE VEREJNÉ POLITIKY PROSTREDNÍCTVOM LEPŠIEHO POZNANIA OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 14. februára 2019 vyzvanie na národný projekt KVALITNEJŠIE VEREJNÉ POLITIKY PROSTREDNÍCTVOM LEPŠIEHO POZNANIA OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO1-SC1.1-2019-2.