Výročná správa OP EVS 2014 – 2015

Grafické zobrazenie dokumentu operačného programu Efektívna verejná správa
Zdroj: MV SR

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Efektívna verejná správa zverejnilo Výročnú správu OP EVS za obdobie 2014 – 2015.

Správa je dostupná v časti: http://www.reformuj.sk/monitorovanie/vyrocne-spravy-dokumenty/.